Zásady ochrany osobních údajů


Jsme si vědomi toho, že vaše soukromí je velmi důležité a bereme to vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla a postupy coocka.cz o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při použití coocka.cz služby. Nebudeme používat nebo vaše údaje s nikým sdílet s výjimkou toho, jak je popsáno v těchto Podmínkách ochrany soukromí.

Shromažďování a použití informací

Používáme údaje, které shromažďujeme k analýze, jak se používá naše služba, k diagnostice služeb nebo ohledně technických problémů, udržování bezpečnosti a personalizaci obsahu. Systém si pamatuje informace, které vám pomohou efektivně přistupovat ke svému účtu, sledovat souhrnné ukazatele, například celkový počet návštěvníků, provoz a demografické vzorky a sledování uživatelského obsahu. Uchovávání všech těchto informací by mělo být v souladu s zákonem Digital Millennium Copyright (zkráceně DMCA) a dalšími příslušnými zákony.

Uživatelem-poskytnuté informace:

Poskytujete nám informace o sobě, jako je vaše jméno a e-mail, pokud se zaregistrujete na členský účet u služby. Pokud se rozhodnete přidat vaše jméno a další informace se do svého profilu budou k dispozici pro veřejné prohlížení v naší službě. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro zaslání služby související oznámení. Můžete ovládat příjem některých zpráv služeb s tím souvisejících ve vaší stránce Nastavení. Můžeme také použít vaše kontaktní údaje, abychom vám zaslali marketingové zprávy. Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, můžete se odhlásit podle pokynů ve zprávě. Pokud budete souhlasit s námi prostřednictvím e-mailu, můžeme uchovávat obsah vašich e-mailových zpráv, e-mailovou adresu a naše reakce.

Také nám poskytujete informace v uživatelském obsahu, který přispíváte v službě coocka.cz. Vaše příspěvky a další příspěvky ve službě a metadata o nich (například, když je vyslán), jsou veřejně zobrazitelné, spolu se vaším jménem (není-li možnost, která vám umožní psát anonymně). Tyto informace mohou být vyhledávány pomocí vyhledávačů a být publikovány jinde na webech v souladu s našimi smluvními podmínkami.

Pokud se rozhodnete využít naši službu k pozvání "pozvat kamaráda", budeme po vás požádat, e-mailovou adresu k pozvání a automaticky odešleme e-mailovou pozvánku. My uložíme tuto informaci a vám pošleme e-mail, pokud je vaše pozvání přijato a povede k registraci vašeho přítele a uvidíte úspěch naší služby k pozvání.

Cookies:

Při návštěvě služby coocka.cz, můžeme poslat jeden nebo více "cookies" - malé datové soubory - k počítači, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč a nechat coocka.cz pomoci k rychlejšímu přihlášení a zvýšit možnosti při procházení našeho webu. Cookie může zprostředkovat anonymní informace o tom, jak budete procházet služby pro nás, ale neshromažďuje osobní údaje o vás. Trvalý cookie zůstane v počítači po zavření prohlížeče, takže jej lze použít váš prohlížeč při příští návštěvě ke službě. Trvalé soubory cookie lze odstranit pomocí pokynů webového prohlížeče. Cookie relace je dočasný a zmizí po zavření prohlížeče. Můžete obnovit svůj webový prohlížeč tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se odesílá cookie. Nicméně, některé funkce služby nemusí správně fungovat, pokud je možnost přijímat cookies je zakázáno.

Log Soubory:

Log informace o souborech se automaticky hlásí prohlížeči pokaždé, po vstupu na webovou stránku. Když používáte naši službu, naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě jakékoliv webové stránky. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je váš webový požadavek, Internet Protocol ( "IP") adresa, typ prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, počet kliknutí, názvy domén, na vstupních stránkách, počtu prohlédnutých stránek a další informace.

Služby třetích stran::

Můžeme použít Google Analytics nebo Mixpanel a s používat jejich služby. Google Analytics a Mixpanel shromažďují informace zaslané prohlížečem jako součást žádosti o webové stránky, včetně cookies a vaši IP adresy. Google Analytics a Mixpanel také obdrží tuto informaci a jejich použití se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Jak Sdílíme vaše informace

Osobní identifikovatelné informace:

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem poskytování služby. Pokud to uděláme, bude používání takových třetích stran jen vaše informace budou vázány touto Ochranou osobních údajů. Můžeme uchovávat osobní údaje v místech mimo přímou kontrolu coocka.cz (například na serverech nebo databázích umístěných u poskytovatelů hostingu).

Můžeme sdílet nebo zveřejňovat vaše informace s vaším souhlasem, například pokud se rozhodnete přihlásit ke službě prostřednictvím služby třetích stran. Nemůžeme kontrolovat použití třetích stran vašich informací.

coocka.cz může v případě potřeby učinit o ze zákona nebo na základě soudní obsílky Vaše osobní údaje, nebo pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné pro dosažení souladu s právem, pravidlem, vyhláškou nebo zákonným požadavkem; k ochraně bezpečnosti osob; s cílem řešit podvod, bezpečnost nebo technické problémy; nebo k ochraně práv a majetku coocka.cz.

Osobní neidentifikovatelné informace:

Můžeme sdílet ne-osobní identifikační údaje (například anonymní data o využití, odkazující / výchozí stránky a adresy URL, typy platforem, počet kliknutí, atd) se zainteresovanými třetími stranami, které pomohou porozumět určitým zákonitostem využití pro některé coocka.cz služby.

coocka.cz může povolit reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím použití reklamy. Tyto reklamní servery třetích stran nebo reklamní sítě používají technologii, která se odesílá přímo do vašeho prohlížeče, reklamy a odkazy, které se objevují na coocka.cz. Oni automaticky obdrží svoji IP adresu, když se to stane. Mohou se použít i jiné technologie (například cookies, JavaScript, nebo webové majáky) k měření efektivity svých reklam a přizpůsobení obsahu reklamy. coocka.cz neposkytuje žádné osobní identifikační údaje k těmto reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím bez vašeho souhlasu. Uvědomte si však, že pokud inzerent požádá coocka.cz pro zobrazení reklamy na určité publikum a vy budete reagovat na tuto reklamu, inzerent nebo reklamní server, může dojít k závěru, že jste byl shodný s popisem publika, které se snaží dosáhnout. coocka.cz Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují, a my nemůžeme kontrolovat činnost těchto třetích stran inzerentů. Obraťte se případně pro příslušné informace na zásady ochrany osobních údajů těchto inzerentů.

Jak chráníme vaše informace

My využívá komerčně přiměřeně fyzické, manažerské a technické opatření, jejichž cílem zachovat integritu a bezpečnost vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které jsou předány na coocka.cz. Nemůžeme však zajistit, že vaše informace ve službě, nemohou být zpřístupněny, přepsány, pozměněny nebo zničeny v důsledku porušení fyzickými, technickýmí nebo manažerskými ochranných opatřeními.

Vaše volby o vašich údajích

Můžete samozřejmě odmítnou předložit osobní identifikační údaje prostřednictvím služby, přičemž v takovém případě coocka.cz nemusí být ochotné poskytnout určité služby pro vás. Můžete aktualizovat nebo opravit informace o účtu a e-mailu kdykoliv po přihlášení ke svému účtu.

Odkazy na jiné webové stránky

Nejsme zodpovědní za praktiky vložených internetových stránek spojených z jejich službami, ani informacemi nebo obsahem v nich obsažených. Mějte na paměti, že pokud použijete odkaz od služby na jiné webové stránce, naše Zásady ochrany osobních údajů zde již nejsou v platnosti. Vaše prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně těch, které mají vazbu na naše webové stránky, se řídí vlastními pravidly a politikou.

Změny Našich zásad ochrany soukromí

Pokud změníme naše zásady a postupy ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce, aby jsme vás uvědomili, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností můžeme je předat nebo zveřejnit. Změny těchto zásad ochrany soukromí jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.